ಉದಯ

0
307
Tap to know MORE!

ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ
ಎಲ್ಲರ ಮಾಡುವೆ ಮೋಡಿ ನಿನ್ನಂದವ ನಾ ನೋಡಿ
ಕವನ ಬರೆದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಡಿ

ಹಕ್ಕಿಗಳ ನಾದದಲಿ ಉದಯಿಸುವೆ
ಇಡೀ ಜಗವನ್ನೇ ಬೆಳಗುವೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆದರೆ ಅರಳುವೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗುವೆ

ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಆಧಾರ
ಇಡೀ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಚಾರ ಮೊಳಗಿತು ನಿನ್ನಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಸರ

ಬೆಳಗೋ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಬೆಳಗೋ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಜಾತಿಭೇದ ಬೆಳಗೋ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳಗೋ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೇಧ

ರವಿ, ಭಾನು, ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ನಾಮ ಹಲವು
ಗಿಡ ಮರಬಳ್ಳಿಗೆ ನೀನಿದ್ದರೆ ಒಲವು ಬಲವು
ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ನೀನು ತಾನೇ ಗೆಲುವು ನೀನೇ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಸಕಲವು

-ಗಿರೀಶ್ ಪಿ.ಎಂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here