ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಸುಗಿಪು- ತುಡರ್ ಪರ್ಬ

0
188
ತುಡರ್ ಪರ್ಬ, ತುಳುನಾಡುಲ
Tap to know MORE!

ಐಸಿರೊದ ಬೂಡು ಈ ತುಳುವನಾಡು
ಪರ್ಬೊಲೆ ಪಂತ್ಯೋ ತೂಲೆ ಬತ್ತುಂಡು
ನೇಮ -ನಡಾವರಿ ಅಂಕ-ಆಯನೊ
ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸುರುವಾಂಡು.

ಅಟ್ಟಡಿತ್ತಿ(ಕಟ್ಟ್ ದಿಡ್ನ) ಡೋಲು ಕರೆಂಡೆ
ಗೆಜ್ಜೆ-ಗಗ್ಗರ,ತಾಸೆ-ಬ್ಯಾಂಡುಗ್
ಪುರ್ಸೊತುದಾಂತಿ ದಿನೊಕ್ಕುಲು
ಮೆನ್ಕು0ಡವುಲು ಪೊಲ್ಸುದ ತುಡರುಲು .

ಮಗುರ್ದ್ ಬತ್ತುಂಡು ತುಡರ್ ಪರ್ಬ
ತೆಲಿಕೆ- ನಲಿಕೆದ ಸಂತರ್ಬೋಲು
ದೈವೊಲೆ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಆರಾದನೆದ ಕಜ್ಜೋಲು
ಮಣ್ಣ ತಿಬಿಲೆಡ್ ಬೊಲಿಕ್ಕೆದ ಸುರ್ಪೋಲು.

ತುಲುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಅರಸುನು
ಸುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಉಂದು
ವರ್ಸಡ್ ಒರ ಬರ್ಪಿ ಗುರ್ಕಾರನು
ಪೊರ್ಲುಡೆದುಕೊನುಗ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ್.

ಕೂ…ಪಂಡುದ್ ಲೆತ್ತೆರವುಲು
ಮೋಕೆದರಸುನು ತುಳುವೆರ್
ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಸಿಂಗರಿತುದ್
ಸಂತೋಸಡೇ ಕರಿಪೆರ್.

– ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್
ಅಗರ್ತಿಮೂಲೆ,ಬೇಕೂರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here