ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ $400 ಮಿಲಿಯನ್!

0
185
Tap to know MORE!

ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ‘ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ’ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು.

ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಂಗಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 500 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

$ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದವು $381 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು $19 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
$381 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸಮೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಖರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ (ಭಾರತ) ಶ್ರೀ ಕೈಸರ್ ಖಾನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.

“ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಖರೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನದಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಗಂಗಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ನದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here