ಪುಸ್ತಕ

0
111

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರ
ನೀನೆಂದು ಇರುವೆ ಹತ್ರ
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಓದಿ ಯಾರ ಕೈಯೂ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಓದಲು ನನಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ
ನೀನು ಜೊತೆಗಿರುವ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂತಸ
ನೀ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರದ ಕಣಜ
ಪುಸ್ತಕ ಎಂದೂ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಮನುಜ

ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಯಕರು
ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮರು
ನಿನ್ನ ಓದಲು ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಸುಕಷ್ಟ
ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ನೀನೇ ಇಷ್ಟ

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದೆ ಪುಸ್ತಕವೆಂಬ ಹೆಸರು
ನಿನ್ನ ಓದಿ ಬಂಗಾರವಾದ ಬದುಕೇ ಸುಮಾರು
ನಿನಗಿದೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ
ನಿನ್ನ ಓದಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಯುಕ್ತಿ

ನೀ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯಿಂದ ಹೊಳೆವ ಗ್ರಹ
ನೀನು ಭಾವನೆಗಳ ಮಧುರ ಸಂಗ್ರಹ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದುವ ಆಸೆಯಿದೆ
ನಿನ್ನ ಸಾರುವ, ತಿಳಿಯುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ

ಗಿರೀಶ್ ಪಿಎಂ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here