ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

0
122

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ
ಇವರಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಭಾರತೀಯರು ಪರಮಾತ್ಮ
ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಇವರ ಸೂತ್ರ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ಇವರ ಪಾತ್ರ

ಭಾರತೀಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವೀರ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಧೀರ
ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಗೆದ್ದ ಬಾಪು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಸಿರು ನಿಮ್ಮ ಸವಿನೆನಪು

ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೋರಾಟ
ನೀವು ಇರುವಾಗಲೇ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಟ
ಧ್ವನಿಯಾದರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ
ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯುವುದು ಮನ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ

ಗಿರೀಶ್ ಪಿಎಂ
ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here