ವರ್ಷಧಾರೆ

0
198
Tap to know MORE!

ವರ್ಷಧಾರೆ ಧರೆಗೆ ಬಂದಳು
ವರ್ಷಧಾರೆಯ ಧರೆಗೆ ತಂದಳು
ನಿನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಳೆ ಮಡಿಲು
ನಿನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಳೆ ಒಡಲು

ತಂಪೆರೆಯುವ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮಾನ ಜಾರಿತು
ಬಾಡಿದ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ನಗು ಬೀರಿತು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆ ಹರಡಿತು
ಎಳೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು ಮುಂಗಾರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಅರಳಿ ಹೂವಾಯಿತು
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಡೆ ಹೀಗಾಯಿತು
ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಸಾಕಾಯಿತು
ಇದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಸುಸ್ತಾಯಿತು

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು
ಹರಿವ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ದೋಣಿಯ ಸಾಲುಗಳು
ಬಾಲ್ಯದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಈ ಮಳೆ
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿತು ನೆನಪಿನ ಹೊಳೆ

ತಂಪೆರೆಯುವ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮಾನ ಜಾರಿತು
ಬಾಡಿದ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ನಗು ಬೀರಿತು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆ ಹರಡಿತು
ಎಳೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು ಮುಂಗಾರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಅರಳಿ ಹೂವಾಯಿತು
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಡೆ ಹೀಗಾಯಿತು
ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಸಾಕಾಯಿತು
ಇದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಸುಸ್ತಾಯಿತು

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು
ಹರಿವ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ದೋಣಿಯ ಸಾಲುಗಳು
ಬಾಲ್ಯದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಈ ಮಳೆ
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿತು ನೆನಪಿನ ಹೊಳೆ

-ಗಿರೀಶ್ ಪಿ.ಎಂ
ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here