ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ

0
263
Tap to know MORE!

ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
ಜೀವ ಕಾಪಾಡುವ ನಾಯಕ
ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಆಮ್ಲ ಜನಕ

ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ
ಈ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರಿ
ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ
ಆ ಗುರಿ ಬೇಗನೆ ತಲುಪಿಸೋ ಹರಿ

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸೈನ್ಯ
ಎಂದೋ ಯಾರ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ
ತುಂಬುವುದು ಅದು ನವ ಚೈತನ್ಯ

ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೊರೋನಾದ ಹಾರಾಟ
ಎಂದು ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಚಲದ ಹೋರಾಟ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಕೊರೋನ ಕಾಟ
ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವ ನಿನ್ನ ಆಟ

ಗಿರೀಶ್ ಪಿ.ಎಂ
ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here