ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೂ ಇದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟು : ಶಿನ್

0
167

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರವು ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಶಿನ್ ಬೊಂಗ್‌ಕಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರಿಯಾದ ರಾಜ ಕಿಮ್ ಸುರೋನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಮದುವೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿನ್ ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕೊರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಕೊರಿಯಾದ ರಾಜ ಕಿಮ್ ಸುರೋನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನೆಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ”ಎಂದು ಶಿನ್ ಹೇಳಿದರು.

“ರಾಜನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ (ನೆಲ ಮುರಿಯುವ) ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಬೊಂಗ್ಕಿಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here